Құлманбетов Р.И., Тіс сауытының ақауын біртұтас құйылған штифті құрылым арқылы ортопедиялық әдіспен емдеу: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алуға дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.21 — стоматология / Р.И. Құлманбетов.- Алматы, 2009.- 23б.

Құлманбетов Р.И., Тіс сауытының ақауын біртұтас құйылған штифті құрылым арқылы ортопедиялық әдіспен емдеу: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алуға дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.21 — стоматология / Р.И. Құлманбетов.- Алматы, 2009.- 23б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *