Құрманғалиева К.Б., Озон терапиясының жедел және жеделдеу бруцеллез науқастарына тиімділігінің клиникалық-иммунологиялық сипаттамасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.10 — жұқпалы аурулар / К.Б. Құрманғалиева.- Алматы, 2010.- 25б.

Құрманғалиева К.Б., Озон терапиясының жедел және жеделдеу бруцеллез науқастарына тиімділігінің клиникалық-иммунологиялық сипаттамасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.10 — жұқпалы аурулар / К.Б. Құрманғалиева.- Алматы, 2010.- 25б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *