Әділбекова Д.А., Өндірістік және дәрілік ксенобиотиктерге организмнің даралық сезімталдығын алдын- ала аңғару жолдарын оңтайландыру: Мед.ғылым.док-ры ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.16 / Д.А. Әділбекова.- Алматы, 2009.- 42с.

Әділбекова Д.А., Өндірістік және дәрілік ксенобиотиктерге организмнің даралық сезімталдығын алдын- ала аңғару жолдарын оңтайландыру: Мед.ғылым.док-ры ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.16 / Д.А. Әділбекова.- Алматы, 2009.- 42с.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *