Әлімбаева Ә.Р., Семей өнірінде жаңа туылған нәрестелерде Альфа-Фетопротеинді анықтаудың клиникалық және болжамдық маңызы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт.Автореф.:14.00.09 / Ә.Р. Әлімбаева.- Семей, 2003.- 26 б.

Әлімбаева Ә.Р., Семей өнірінде жаңа туылған нәрестелерде Альфа-Фетопротеинді анықтаудың клиникалық және болжамдық маңызы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт.Автореф.:14.00.09 / Ә.Р. Әлімбаева.- Семей, 2003.- 26 б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *