Әсембеков Б.С, Токсокарозға эпидемиологиялық қадағалауды жетілдіру (Алматы қаласының материалдары бойынша): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.30 / Б. Әсембеков.- Алматы, 2008.- 21бет

Әсембеков Б.С, Токсокарозға эпидемиологиялық қадағалауды жетілдіру (Алматы қаласының материалдары бойынша): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.30 / Б. Әсембеков.- Алматы, 2008.- 21бет

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *