Әсембеков Б.С., Токсокарозға эпидемиологиялық қадағалауды жетілдіру (Алматы қаласының материалдары бойынша): Мед.ғылым.кан-ғы ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт.автореф.:14.00.30 / Б.С. Әсембеков.- Алматы, 2008.- 21 бет

Әсембеков Б.С., Токсокарозға эпидемиологиялық қадағалауды жетілдіру (Алматы қаласының материалдары бойынша): Мед.ғылым.кан-ғы ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт.автореф.:14.00.30 / Б.С. Әсембеков.- Алматы, 2008.- 21 бет

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *