2016 жылдың 1 қараша- 1 желтоқсан аралығында ҚазҰМУ-да«UpToDate» базасына тесттік қосылуға жол ашылды.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫТУШЫЛАР МЕН СТУДЕНТТЕР!

2016жылдың1қараша-1желтоқсанаралығында ҚазҰМУ-да«UpToDate» базасынатесттікқосылуға жол ашылды.

«UpToDate» —бұл дәлелді медицинаның принциптарымен құрылған егжей-тегжейлі клиникалық ресурс.Бұл  жердегі мәліметтерді қысқаша практикалық жауаптар беру үшін дәрігер дәрігерүшін әзірлеген. Мәлімет сенімді болу үшін ұзақ уақыт сараптамадан өтеді, мазмұның төрт айда бір рет тексеріп тұрады.Мына адрес:www.uptodate.comарқылы университетіміздің барлық компьютерлерінен кіре аласыздар