Новые поступления

Новые поступления за сентябрь месяц 2018 г. (35 наименований, 5768 экз.)

37170     Бегайдарова, Р.Х.            Балалардағы жұқпалы аурулардың диагностикасы және ажырату диагностикасы: Тәжірибелік дәрігерлерге және студенттерге арналған оқу құралы. /Р.Х. Бегайдарова, Г.Қ. Алшынбекова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 144 б.                   30 экз. Бұл оқу құралында балаларда кеңінен таралған жұқпалы ауруларды диагностикалаудың және…
ДАЛЕЕ

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша.  Ғылыми кітапхананың қорына түскен жаңа оқулықтарға виртуалды көрме. (17 кітап)

87.3 К30 Кенни, Э.     Батыс философиясының жаңа тарихы = A new history of western philosophy. 1-том. Антика философиясы. /Энтони Кенни, Anthony Kenny; «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының редакциялық алқасы: Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы«,…
ДАЛЕЕ

Виртуальная выставка литературы, полученной Научной библиотекой за март 2018г (22 наименования).

И 361 F13     Fadem, B.   Behavioral Science. /Barbara Fadem.- New Delhi: Wolters Kluwer, 2017.- 362 p.  1 экз.   И 383 F70  FMGE Essentia the complete revision resource. /Dr. Aggarwal Ashutosh.- Muzaffarnagar: BMI Unit, 2017.- 420 p. 4 экз.   И 384 K42   …
ДАЛЕЕ

Новые поступления за декабрь месяц 2017 г

36974 Айдос, Е.Ж. Жоғары математика-І: 3 томдық. Том 1.: Оқулық. /Е.Ж. Айдос; ҚРБҒМ.- 6 басылым, толықтырылған.- Алматы: Бастау, 2015.- 320б. 50 экз. Алдыңыздағы кітап — жоғары математика пәні бойынша техникалық жоғары оқу орындарының бакалавриат деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасына сәйкес оқытудың…
ДАЛЕЕ

Новые поступления за июнь-июль месяцы 2017 г.

36887         Энергетический обмен: Учебное пособие. /К.О.Шарипов, С.С.Жакыпбекова, С.С. Ерджанова.- Алматы: Эверо, 2016.- 112с. 200 экз. Учебное пособие «Энергетический обмен», подготовленное для студентов медицинских ВУЗов, состоит из информационного блока по теме, квантованных текстов и тестовых заданий к ним. В учебном пособии…
ДАЛЕЕ