Ізмұқанбетов Б., Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде / Б. Ізмұқанбетов//Ана тілі.- 2006.- 22 маусым.-1,4 б.

Ізмұқанбетов Б., Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде / Б. Ізмұқанбетов//Ана тілі.- 2006.- 22 маусым.-1,4 б.