Ізмұқанбетов Б., Баба рухына тағзым. /Сырым Датұлының туғанына 265 жыл толуына орай / Б. Ізмұқанбетов//Ана тілі.- 2007.-6 қыркүйек.-3 б.; Қазақ әдебиеті.- 2007.-7 қыркүйек.-10 б.

Ізмұқанбетов Б., Баба рухына тағзым. /Сырым Датұлының туғанына 265 жыл толуына орай / Б. Ізмұқанбетов//Ана тілі.- 2007.-6 қыркүйек.-3 б.; Қазақ әдебиеті.- 2007.-7 қыркүйек.-10 б.