Шәкәрімтану мәселелері//Қазақ әдебиеті.- 2008.- 25 қаңтар.-11б.

Шәкәрімтану мәселелері//Қазақ әдебиеті.- 2008.- 25 қаңтар.-11б.