Шәлекенов У., Тарихымызды қашан түгендейміз? / У. Шәлекенов//Ана тілі.- 2012.-№7.-16-22 ақпан.-Б.3

Шәлекенов У., Тарихымызды қашан түгендейміз? / У. Шәлекенов//Ана тілі.- 2012.-№7.-16-22 ақпан.-Б.3