Шәріп А., Қазақстан әлемдегі ең озық елу елдің қатарына кіруі / А. Шәріп//Айқын.- 2011.-№197.-22 қазан.-Б.1-3

Шәріп А., Қазақстан әлемдегі ең озық елу елдің қатарына кіруі / А. Шәріп//Айқын.- 2011.-№197.-22 қазан.-Б.1-3