Шәріп А., Францияға сеніңіздер! / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2009.- 8 қазан.- 3 б.

Шәріп А., Францияға сеніңіздер! / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2009.- 8 қазан.- 3 б.