Шәріп А., «Мәдени мұра»-қазақ мемлекетінің рухани стратегиясы / А. Шәріп//Айқын.- 2006.- 23 маусым.-1-2 б.

Шәріп А., «Мәдени мұра»-қазақ мемлекетінің рухани стратегиясы / А. Шәріп//Айқын.- 2006.- 23 маусым.-1-2 б.