Шаханов М., Алматыдағы мылтықсыз майдандар / М. Шаханов//Ана тілі.- 2006.- 7 желтоқсан.-10-11 б.

Шаханов М., Алматыдағы мылтықсыз майдандар / М. Шаханов//Ана тілі.- 2006.- 7 желтоқсан.-10-11 б.