Шаханов М., «Электрондық Үкіметтің» көлеңке бұрылыстары / М. Шаханов//Ана тілі.- 2006.- 13 көкек.-3 б.

Шаханов М., «Электрондық Үкіметтің» көлеңке бұрылыстары / М. Шаханов//Ана тілі.- 2006.- 13 көкек.-3 б.