Шаханов М., Тілсіздендіру анатомиясы / М. Шаханов//Ана тілі.- 2006.- 23 маусым.-12-13 б.

Шаханов М., Тілсіздендіру анатомиясы / М. Шаханов//Ана тілі.- 2006.- 23 маусым.-12-13 б.