Шаханов М., Желтоқсан эпопеясы / М. Шаханов//Жалын.- 2011.-№12.-Б.31-79

Шаханов М., Желтоқсан эпопеясы / М. Шаханов//Жалын.- 2011.-№12.-Б.31-79