Шайхеслямова К., Жаратылыстану пәндері арқылы оқушыларда экология мәдениетін қалыптастыру / К. Шайхеслямова , Ғ. Мұхамедрахимова//Ізденіс.- 2003.- N4.-157-160б.

Шайхеслямова К., Жаратылыстану пәндері арқылы оқушыларда экология мәдениетін қалыптастыру / К. Шайхеслямова , Ғ. Мұхамедрахимова//Ізденіс.- 2003.- N4.-157-160б.