Шамұратов М., Қарашығанақ, қасіретіңді кім ұғар? / М. Шамұратов//Дала мен қала.- 2010.- №12.- 29наурыз. — 8б.

Шамұратов М., Қарашығанақ, қасіретіңді кім ұғар? / М. Шамұратов//Дала мен қала.- 2010.- №12.- 29наурыз. — 8б.