Шамахайұлы Қ., Киіз туырлықтылардың көне жазулары / Қ. Шамахайұлы//Егемен Қазақстан.- 2005.- 28 қазан

Шамахайұлы Қ., Киіз туырлықтылардың көне жазулары / Қ. Шамахайұлы//Егемен Қазақстан.- 2005.- 28 қазан