Шамахайұлы Қ., Моңғол әдебиеті: дәстүрі бай, бағыты жаңа / Қ. Шамахайұлы//Түркістан.- 2012.-№5.-2 ақпан.-Б.5,7

Шамахайұлы Қ., Моңғол әдебиеті: дәстүрі бай, бағыты жаңа / Қ. Шамахайұлы//Түркістан.- 2012.-№5.-2 ақпан.-Б.5,7