Шаматай К., Тілге төнген індет / К. Шаматай//Қазақ әдебиеті.- 2012.-№7.-17-23 ақпан.-Б.1,10

Шаматай К., Тілге төнген індет / К. Шаматай//Қазақ әдебиеті.- 2012.-№7.-17-23 ақпан.-Б.1,10