Шарахымбай Б., Феттулах Гуленнің ойшылдығы / Б. Шарахымбай//Ақиқат.- 2010.- №4.-59-63б.

Шарахымбай Б., Феттулах Гуленнің ойшылдығы / Б. Шарахымбай//Ақиқат.- 2010.- №4.-59-63б.