Шепель В., Президент мұрағаты: тарих пен тағылым / В. Шепель//Егемен Қазақстан.- 2010.- №80-81.- 3наурыз. — 4б.

Шепель В., Президент мұрағаты: тарих пен тағылым / В. Шепель//Егемен Қазақстан.- 2010.- №80-81.- 3наурыз. — 4б.