Шоқанов Ә., Ел болашағы-техникалық білім / Ә. Шоқанов//Алматы ақшамы.- 2006.- 27 мамыр.-6-7 б.

Шоқанов Ә., Ел болашағы-техникалық білім / Ә. Шоқанов//Алматы ақшамы.- 2006.- 27 мамыр.-6-7 б.