Шығыс елдеріне саяхат Вильгелм де Рубруктың 1253 шапағатты айда басталған сапары//Парасат.- 2009.-№3.-27-29б.

Шығыс елдеріне саяхат Вильгелм де Рубруктың 1253 шапағатты айда басталған сапары//Парасат.- 2009.-№3.-27-29б.