Ықылас А., Шын достықтың сыры неде? / А. Ықылас//Айқын.- 2008.-7 тамыз.-21 б.

Ықылас А., Шын достықтың сыры неде? / А. Ықылас//Айқын.- 2008.-7 тамыз.-21 б.