Ысқақова Г., Жоғары мектепте бейорганикалық химиялық-экологиялық білім берудің мазмұны мен ұстанымдары / Г. Ысқақова , Н. Нұрахметов//Қазақстан жоғарғы мектебі.- 2004.- N2.-88-92бет

Ысқақова Г., Жоғары мектепте бейорганикалық химиялық-экологиялық білім берудің мазмұны мен ұстанымдары / Г. Ысқақова , Н. Нұрахметов//Қазақстан жоғарғы мектебі.- 2004.- N2.-88-92бет